da-DKkl-GL
Sponsorer

Følgende har hjulpet Nanus børne projekter med midler og andet, som gør det muligt for os at gennemføre projekter målrettet sårbare og udsatte børn i Grønland.


Ladies Circle Nuuk, har sammen med øvrige LC klubber i DK indsamlet lige omkring 500.000 i  til nanubørns værested i Sisimiut. Pengene har realiseret værestedet og gjort det muligt at åbne med en tidsperiode på foreløbigt 3 år.

 

KNB sponserer 1500 kr til madindkøb til værestedet Nanu i Sisimiut samt 1500 kr til madindkøb til værestedet i Neriusaaq i Qaqortoq. herudover stiller KNB mødefacililteter til rpdighed i deres hovedbygning i Nuuk. Her afholdes alle Nanus bestyrelses møder.

 

Nuna fonden har i 2014 doneret 15000 til børnenes jul

 

Helene & Svend Junges fond har i 2014 doneret 15.000 til børnenes jul og i 2015 20.000 Kr.

 

Bikubenfonden donerede 35.000 i 2014 til børnenes jul, og i december 2015 donerer de 55.000 til børnene jul projektet, og gør dermed børnenes jul 2015 muligt.

 

Illit forsikring har doneret forsikring af Værestederne NANU i Sisimiut og Neriusaaq i Qaqortoq. herudover har de doneret 8400,00 til husene.

 

Inu:It: administerer Nanubørns hjemmeside og har stået for at lave den. De bruger ugentligt 4 timer på at hjælpe os med vores hjemmeside.

 

ISS Nuuk, sponserer al opmagasinering for Nanubørn. I øjeblikket har vi møbler opbevaret som er doneret fra Thule Basen. Møblerne skal bruges til at møblere næste mulige værested.

 

Usisaat Nuuk sponserer opbevaring af hoppeborge og hjælper med Kørsel af Nanu ting.

 

RAL, sponserer fragt for Nanubørn mellem Grønland og DK samt internt i Grønland.

 

 

Lauritzen fonden:

Har doneret 100.000 kr til at møblere / købe inventar til værestedet NANU i Sisimiut. Indkøbene bliev foretaget hos Pisiffik i Sismiut som endvidere støttede med de rabatter der skulle til for at kunne have alt det huset skulle bruge til den daglige drift.

 

 

Pisiffik Sisimiut: støtter Værestedet Nanu i Sisimiut i 2014 og 2015 samt 2016, men rabatter  ved indkøb af mad m.m.

 

Pisiffik Nuuk. : har støttet med at etablere en bødekasse blandt deres personale, pengene i den går til indkøb af mad for værestedet i Sisimiut.

 

Holtegaard trading har støtte i 2014 med en hoppe borg til NANUBØRN og endnu en hoppeborg i 2015

 

Soroptimisterne fra Kerteminde, som er trofaste støtter af NANUBØRN, har i forbindelse med deres 25 års jubilæum doneret 30.000 kroner til NANUBØRN i sept.2015. Pengene går til værestedet NANU i Sisimiut som har brug for midlerne til aktiviteter og projekter for børnene i 2015 og 2016.

 

Soroptimisterne fra Grenå klubben har doneret i alt 10275,00 kr  i 2015. Pengene er gået til Nanu værestedet i Sisimiut. Pengene er brugt på indkøb af bøger og legetøj, samt farver til huset, til stor glæde for børnene i huset.

 

Soroptimist klubben Ikast har i 2015 doneret 2700,00 som er gået til værestedet Neriusaaq i Qaqortoq.

 

Soroptimisterne fra skanderborg klubben har doneret 9000,00 som er gået til værestedet NANU i Sisimiut.

 

Soroptimist international har i 2014 doneret 10000 og 250,00 i 2015

 

Meeqqerivik Mikisoq har doneret 1500,00 i 2015

 

Fonden købmand af Aalborg Vagn Larsen & hustrus fond har støttet Nanubørns frivillige arbejde med 45.000 Kr.

 

Bog udgivelse om Indlandsisen i Grønland gav et overskud på 100.000 Kr som gik til Nanubørns frivillige arbejde .

 

Selvstyrets kultur midler har støttet Nanubørns Ajunngila kampagne med 150.000 i 2015. Pengene blev brugt til rejsestøtte for transport til 5 byer i maj 2015.

 


Nanubørn har i samarbejde med Rotary Dk etableret 2 legepladser i Nord Grønland.:


En række Rotary klubber i Rotary Distrikt 1470 har indsamlet og doneret 60.000 kroner, som er blevet fordoblet af Rotary Danmarks hjælpefond. Det betyder, at byggeriet af to nye – og tiltrængte - legepladser er etableret i Ukkusissat og Tasiusaq i Nord Grønland.


Pomp de Luxe har doneret 10 paller tøj til Nanubørn, som skal uddeles til foråret 2016


Hotel Sisimiut har doneret Logi når Nanus frivillige er i Sisimiut og arbejde.