da-DKkl-GL
Nilliasa

Projekt Nilliasa  ( lad os råbe sammen)

 

Projektet sætter fokus på børn og unge der er vidne til, eller selv ramt af vold i hjemmet. Formålet er at bryde med det tabu og den berøringsangst der er på området i Grønland. Igennem en landsdækkende oplysningskampagne i 2013/14 vil Nanu sprede budskabet om, at det er forkert at slå. Oplyse om hvilke rettigheder man har, hvor man kan søge hjælp og give gode råd og alternativer til voldelig adfærd. Kampagnen henvender sig således til fagfolk der arbejder med området til dagligt, til de børn og unge der er ramt af vold derhjemme, til de forældre der slår, og til de forældre der bliver slået.

 

Kampagnen vil også berøre problemet i, at man nogen steder i Grønland ikke har mulighed for at søge hjælp, idet den simpelt hen ikke tilbydes.

 

Undersøgelsen om unges trivsel fra 2011 viser, at 14 % af børn fra 0-14 år i Grønland har set deres mor blive udsat for fysisk vold fra sin samlever. En ud af 4 unge adspurgte i undersøgelsen har set deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år. Blandt de unge har 9,7 % været vidner til vold mod deres søskende. Inden for de 3 kategorier man har spurgt til i undersøgelsen viser den at majoriteten af de unge der har været vidne til vold mod deres mor, har angivet den som grov vold. 27 % af de adspurgte unge, havde hørt eller set deres mor blive udsat for vold det seneste år. 13 % af de unge angav, at have set deres mor blive udsat for grov fysisk vold inden for det seneste år.

 

Undersøgelsen fortæller også at de grønlandske unge i væsentligt højere grad har været vidne til vold mod deres mor set i forhold til den danske undersøgelse af unges trivsel. Hele 35 % har været vidne til at deres mor får bank, hvor det i Danmark er 6 % af de unge der har været vidne til at deres mor får bank.
Undersøgelsen beretter også at Partner vold er stadig et tabulagt fænomen i Grønland og er noget der foregår inde for hjemmets 4 vægge.

 

Undersøgelser har vist, at vold i opvæksten både kan øge risikoen for voldelig adfærd samt øge risikoen for at blive voldelig som voksen. Herudover øges risikoen for at blive voldsoffer senere i livet.

 

Resultater fra studier både i og udenfor Norden tyder på ar konflikter imellem forældre er forbundet med højere niveau af depression, angst, aggressioner og selvskadende adfærd, samt lavere selvtillid blandt børn og unge.

 

Politiets årsstatistikker, krise centret i Nuuks statistik, befolkningsundersøgelser blandt unge og voksne, midtvejsevaluering af projekt ”tidlig indsats overfor gravide familier” samt undersøgelsen ”det svære ungdomsliv” viser alle at vold i nære relationer er alt for hyppigt forekommende i Grønland.

 

En omfattende og forebyggende strategi samt en særlig indsats mod vold er derfor fortsat nødvendig.