da-DKkl-GL
7 BYER

 

Formål og introduktion

 

Hensigten med ”Projekt 7 byer” er at skabe øget viden og opmærksomhed om Børne- Og Unge-organisationen Nanu Børns arbejde i Grønland. I forlængelse heraf er ønsket at opstarte lokale afdelinger af organisationen samt væresteder i en række grønlandske byer. (Herudover søges der kontaktpersoner til opstart af en natteravne forening i den besøgte by)

 

Et af ønskerne med at oprette lokale afdelinger af Nanu Børn i forskellige byer er at inspirere til frivillighed, øget socialt ansvar og øget handling i forhold til at udvikle lokale initiativer for at forbedre børn og unges vilkår.

 

Børnehusene  er et tilbud om et fristed til børn og unge, som savner meningsfulde aktiviteter i weekenden/aftenen, og/eller har behov for et trygt sted at være i weekenderne/aftenen. Ønsket er desuden at skabe en positiv kontakt mellem børnene (og deres forældre) og voksne rollemodeller

 

For at promovere Nanu Børn afholdes der med ”Projekt 7 byer” koncerter med kendte musikere i syv udvalgte byer. Dette skal være med til at skabe en opelvelse af liv, varme og glæde blandt befolkningen. Koncerterne giver samtidig en unik mulighed for at fortælle om Nanus arbejde og skabe kontakter med lokale ildsjæle, således at arbejdet med at oprette lokale afdelinger af organisationen kan igangsættes.

 

Målgruppe

Alle indbyggere i de 7 udvalgte byer. Herudover tv-seere i både Grønland og Danmark.

 

Musikerne Søs Fenger, Malik Hegelund Olsen og Frederik Elsner vil rejse rundt til syv udvalgte grønlandske byer. Der afholdes en koncert i hver by, hvor musikerne både spiller grønlandske og danske sange i et varmt og velovervejet show.

 

Musikerne med Søs Fenger i spidsen forventes at tiltrække stor opmærksomhed. Det grønlandske folk elsker Søs, primært for hendes musik men også for den åbenhed hun møder os med. Hun har om nogen en unik evne til at ville skabe relation og kontakt til sit publikum, og det er noget, der træder ind i grønlændernes hjerter.

 

Hver koncert indledes med, at en repræsentant for Nanu Børn præsenterer organisationens formål og arbejde for børn og unges vilkår i Grønland samt introducerer muligheder for opstart af en afdeling og værested i den pågældende by. Desuden præsenteres publikum for Natteravnenes arbejde i Nuuk deres virke og muligheder for forankring i den pågældende by.

 

Natteravnene er frivillige voksne, som går på gaden i Nuuk og forsøger at skabe tryghed for de unge ved at være til stede i nattelivet. Se mere på www.natteravn.dk og søg under Nuuk.

Koncerterne i de syv byer vil foregå fra den 15. oktober til 1. november 2010.
Når nye lokale afdelinger af Nanu Børn oprettes, bliver der i høj grad taget hensyn til lokale forskelle, og afdelingerne tilpasses naturligvis de lokale forhold og ressourcer. Det er vigtigt, at projekterne forankres lokalt og ”omskrives”, så de dækker de lokale behov. Nanu Børn bidrager finansielt til opstart af nye afdelinger og væresteder. Der vil desuden være stor opmærksomhed på erfaringsudveksling.

 

Dokumentation af projektet

Under rejsen til de syv byer undersøges de lokale forhold og behov for lokale børnehuse/fristeder grundigt. Dokumentationen sker bl.a. gennem kontakt med lokale ildsjæle samt ressourcepersoner, såsom sundhedsplejersker og skolelærere. Der vil ligeledes blive taget kontakt til nogle af de ældre borgere i byerne, da disse ifølge grønlandsk kultur besidder visdom og evne til at samle og bygge bro til de unge. Ønsket er at lytte til de ældres syn på børns vilkår i Grønland for at kunne bruge dette til inspiration.

 

Derudover dokumenterer en kameramand hele projektets forløb med henblik på at lave en dokumentar om Nanu Børns arbejde, børns vilkår i de besøgte byer og  koncerterne og de lokale ildsjæle. Fokus bliver det frivillige arbejde for at forbedre vilkårene for børn og unge.

 

Hensigten er at fremstille positive historier, der viser en side af Grønland, som sjældent bliver fremhævet; hjertevarmen, fællesskabet og ansvarsfølelsen i de enkelte byer.

Samtidigt er der fokus på behovet for et lokalt fri-værested for børnene. Det er vigtigt at børnehusene ikke kun er tiltænkt udsatte grupper af børn, men børn fra alle samfundsgrupper.